ПОКАНА

до всички студенти и преподаватели с интерес към проблемите на превода и преводаческата професия за участие в среща с г-жа Мария Трифонова, кариерен посланик на EU Careers и г-жа Светлана Любомирова-Юрукова, ГД Писмени преводи

 

 Срещата ще се проведе в зала „Европа”

 на 7.04.2015 г.

от 14 до 17.15 ч.

ПРОГРАМА

14.00 – 15.00 ч. Кариерни пътища в институциите на ЕС и процедури за подбор, Мария Трифонова, кариерен посланик на EU Careers

15.00 - 15.15 ч. - Почивка

15.15 – 16.00 ч. - Писмени преводи в Европейската комисия – контекст, работен процес и средства в помощ на преводача, Светлана Юрукова, генерална дирекция „Писмени преводи“

16.00 – 16.15 ч. – Почивка

16.15 – 17.15 ч. – Примерни тестове. Време за въпроси.


 

Среща на координаторите на магистърски програми за писмен превод, членуващи в европейската мрежа ЕМТ

На 20.04.2015 г. в Брюксел се проведе среща на представители на университетските магистърски програми от мрежата ЕМТ, на която беше отчетена дейността от предходната година. Бъдещата дейност ще се осъществява в рамките на 4 работни групи: Преводаческата професия и бъдещето й; Технологии и превод; Стажове, практики и професионализация на преводната дейност; Смесени форми на обучение и е-learning.  В срещата участва като представител на ВТУ доц. д-р Людмила Иванова.