Среща на членовете на мрежата на магистърски програми за писмен превод ЕМТ – Нитра, 18.10.2016 г.

10 години от съществуването на една мрежа е юбилей, повод за равносметка и за определяне на бъдещи посоки за развите. Тези акценти бяха доминиращи в първата част от срещата на координаторите на програмите за писмен превод, членуващи в мрежата ЕМТ.

На първата среща през 2006 г., съмишленици – ГД „Писмени преводи“ към ЕК и академични институции – се обединиха около идеята за дефиниране на необходимите умения за осъществяване на писмен превод и пътищата за постигане на тази цел. Вторият етап фокусира вниманието върху професията преводач, връзката с езиковата индустрия, навлизането на новите технологии в практиката на превода и обучението в магистърските програми.

Отчитайки постигнатото до този момент, е логично през 2016 г. да се зададат въпроси и за бъдещите посоки на развитие на мрежата с оглед на влиянието на променените условия за упражняване на съвременната професия на преводача.

Дискусията относно бъдещето на мрежата открои следните акценти:

·       Идеи за по-добро функциониране на мрежата; популяризирането й сред други академични институции, в практиката, разширяване на връзките с бизнеса, с пазара на труда и с езиковата индустрия;

·       Идеи за финансиране на бъдещи срещи при намаляване на средствата от страна на ЕК?

·       Създаване на платформа за споделяяне на добри практики, осъществяване на връзки с други специалности, създаване на реални връзки между участниците с помощта на разработения Google Calender.

Втората част от срещата беше изключително интересна и информативна: представени бяха най-добри практики от работата в различни програми, свързани с използването на съвременни технологии (програмата в Саламанка, даваща двойна диплома по специалност и за преводач; осъществен проект за аудиовизуален превод и др.)

Домакинството на университета в Нитра беше на изключително ниво. Преводът от и на английски бе осъществен от студенти в магистърската програма, което беше доказателство, че марката ЕМТ наистина гарантира качествена подготовка на бъдещите преводачи.