прием

2013-2014

I прием - от 15 юли до 25 юли 2013 г. - в бюрата за прием на документи
Работно време на бюрото в гр. Велико Търново (сградата на Ректората, аудитория 2)
понеделник – петък        8.00 - 16,30 ч.
събота и неделя            9.00 - 12.00 ч.

ІІ прием - от 16 септември до 26 септември 2013 г. - в бюрата за прием на документи
Работно време на бюрото в гр. Велико Търново (сградата на Ректората, аудитория 2)
понеделник – петък       8.00 - 16,30 ч.
събота и неделя            9.00 - 12.00 ч.

 

 


 

2012-2013

Подаване на документи – първи прием от 18.07. до 29.07.

Изпити – от 30.07. до 31.07.

Класиране – 01.08.

Записване – от 02.08. до 05.08.

 

Подаване на документи – втори прием от 18.09. до 28.09.

Изпити – от 29.09. до 30.09.

Класиране – 02.10.

Записване – от 03.10. до 07.10.