Електронна версия на сборника от конференцията (анимиран Flash вариант) можете да изтеглите оттук.

Инструкции: 1. запазете файла sbornik.exe на желано място на Вашия компютър; 2. стартирайте програмата с двойно кликване върху файла - ако видите предупреждение за сигурността (Security Warning), кликнете върху "Run"; 3. програмата ще се разархивира и след 30-50 секунди ще покаже сборника на цял екран; 4. използвайте бутоните за навигация от менюто в долния ляв ъгъл, за да прелиствате или отидете на желана страница.

Можете също така да четете докладите тук, на сайта. За целта трябва да влезете в сайта със своето потребителско име и парола.

 


Конференция "Общуване без граници" 

Във връзка с отбелязването на 50-тата годишнина от създаването на

Великотърновския университет

и

50-тата годишнина от създаването на катедрите по чужди езици при

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

катедрите Англицистика и американистика, 

Германистика и нидерландистика, 

Романистика и Русистика,

обединени в проект 

"ПЛАТФОРМА ЗА ЕЗИКОВА ИНДУСТРИЯ - Експериментално приложение на ИКТ в интерактивната  среда на превода",

организират Уеб конференция

 

ОБЩУВАНЕ БЕЗ ГРАНИЦИ


Езикът е нашият уникален човешки инструмент, чрез който възприемаме и променяме света, с който осъществяваме връзката с останалите, с който изразяваме мислите и емоциите си, с който се забавляваме. Той е съвременното летящо килимче, с което се озоваваме за миг в далечни територии, преодолявайки пространство и време. Независимо дали става дума за овладяването на един универсален език, за индивидуал-ното многоезичие на съвременния гражданин на света или за възможностите на превода, ние днес осъществяваме езиковото си общуване, без да се нуждаем от визи, без да преминаваме граници, без да се обременяваме с излишен багаж.

Отправяме към вас, докторанти и студенти от бакалавърски и магистърски програми, поканата да  участвате в това виртуално пътуване, да споделите своите виждания по проблемите на реализираното чрез езика общуване.

Избраният формат /онлайн/ на тази конференция даде възможност за бърза обратна връзка относно ефекта на публикацията ви и за контакт с еднакво-или другомислещи. Регистрацията, публикуването на доклада, обсъждането му (само от регистриралите се участници в уеб конференцията) ставаха на сайтa  на магистърска програма "Транслатология". Участието е безплатно.


Регистрирайте се за участие тук, като попълните необходимата информация. След вход в сайта ще можете да публикувате своя доклад, да четете докладите на други участници, както и да оставяте коментари по тях.