Име Позиция Телефон
доц. д-р Людмила Иванова Ръководител на програмата (062) 618 360
доц. д-р Красимир Петров Ръководител - френски език (062) 618 356
доц. д-р Свилен Станчев Ръководител - английски език (062) 618 355
доц. д-р Сийка Гочева Ръководител - руски език (062) 618 254
Румяна Павлова Технически секретар на проекта (062) 618 356
ас. Стефан Стефанов Администратор на сайта