Учебното помагало с работно заглавие "Специализиран превод и терминология - френски, италиански, испански, португалски език" се изготвя от преподаватели на  катедра "Романистика" и екипа на проекта на катедрата "Платформа за езикова индустрия-експериментално приложение на ИКТ в интерактивната среда на превода", проект по Наредба 9 - РД 672-02/09.05.2012 г.

Екипът си е поставил за цел да разработи, по новите учебни планове, материали по специализиран превод в помощ на студентите в бакалавърските специалности и магистърската програма по транслатология с френски език като първи език и романските езици като втори езици. Сайтът, създаден по проекта, ще им послужи като платформа за общуване, обмяна на информация и материли.

С това четириезично помагало екипът се стреми да използва ИКТ в интерактивната среда на превода и да направи по-достъпна и интресна материята за студентите. Привлечени са студенти и докторанти в помощ на преподавателските изследвания и анализи.

Предвижда се помагалото да бъде издадено на електронен носител и с цел достъпност да бъде визуализирано в интернет пространството.