Автори на учебното помагало "Специализиран превод и терминология"

/работно заглавие/

Теоретична част:

доц. д- р Людмила Иванова

ас. Стефан Стефанов

Френски език:

гл. ас. Маринела Петрова

гл. ас. Невена Стоянова

ас. Мария Ганчева

Испански език:

гл. ас. Луис Контрерас

ас. Ивелина Добрева

Италиански език:

гл. ас. Грета Генчева

гл. ас. Галина Аврамова

ас. Таня Топалова

Португалски език:

гл. ас. Бойка Недева

ас. Кремена Попова