Текущи изпити

месец декември 2012 г.

11.12.2012

13.00-14.00


 

548

 


 

 

Изпит - Проблеми на превода на художествен текст


 

Проф. дфн Паисий Христов


  

 

16.12.

неделя

8.30 – 10.30

Съвременни теории на превода /тест

Доц. д-р Л. Иванова

4 ауд.