График на учебните занятия

График на учебните занятия

Първи цикъл от занятията за зимния семестър на учебната 2012-2013 г.: 3  - 11 ноември 2012 г.