График на учебните занятия - Летен семестър 2012/2013

Общи часове за МП Транслатология

06.04.13

8.30 – 12

Сравнителна културология

Доц. д-р Николина Бурнева

12 а.

06.04.13

13.30 - 17

Езикова и стилова редакция на български преводни текстове

Гл.ас. д-р Владислав Маринов

12 а.

07.04.13

8.30 – 12

Сравнителна културология

Доц. д-р Николина Бурнева

11 а.

07.04.13

13.30 - 17

Езикова и стилова редакция на български преводни текстове

Гл.ас. д-р Владислав Маринов

11 а.

08.04.13

8.30 – 12

Сравнителна културология

Доц. д-р Николина Бурнева

11 а.

08.04.13

13.30 - 17

Езикова и стилова редакция на български преводни текстове

Гл.ас. д-р Владислав Маринов

11 а.

09.04.13

8.00-11.45

Практика

Мария Ганчева

9 a.