ТРАНСЛАТОЛОГИЯ С НЕМСКИ ЕЗИК  1. КУРС СН ЗО(1. сем); 2. КУРС ДН ЗО (3.сем) – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2014/2015

ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА – ЧАСТ 1

 

Дата

Час

Дисциплина

Преподавател

Зала

06/11/2014 четвъртък

8,00 – 10,45

Съвременни теории на превода

доц. д-р Людмила Иванова

7. аудитория

 

11,00 – 12,15

 

Съвременни теории на превода

доц. д-р Людмила Иванова

5. аудитория

6/11/2014

четвъртък

14 – 17.45

Превод на търговска кореспонденция и документи

гл.ас. Марияна Манева

420

07/11/2014

петък

8,00 – 12,15

Съвременни теории на превода

доц. д-р Людмила Иванова

7. аудитория

07/11/2014

петък

14,00 – 17,30

Проблеми на превода на художествен текст

проф. дфн Паисий Христов

314

08/11/2014

събота

8,00 – 12,15

Съвременни теории на превода

доц. д-р Людмила Иванова

7. аудитория

8/11/2014

събота

14 – 17.45

Превод на търговска кореспонденция и документи

гл.ас. Марияна Манева

313

09/11/2014

Неделя

8-11.45

Устен превод

 

гл.ас. Калина Щерева

313

09/11/2014

Неделя

14 – 17.45

Проблеми на специализирания превод

доц. д-р Людмила Иванова

313

10/11/2014

понеделник

8-11.45

Устен превод

 

гл.ас. Калина Щерева

Славистичен комплекс -  203

10/11/2014

понеделник

14 – 17.45

Превод и медиен дискурс

 

гл.ас. д-р Рада Василева

Славистичен комплекс -  203

11/11/2014

вторник

8-11.45

Специализиран превод

 

гл.ас. д-р Нели Пейчева

Славистичен комплекс -  301

11/11/2014

вторник

14 – 17.45

Превод и медиен дискурс

 

гл.ас. д-р Рада Василева

Славистичен комплекс -  301

12/11/2014

сряда

9-12.45

Анализ на дискурса

 

проф. д-р Марийка Димитрова

Славистичен комплекс -  301

12/11/2014

сряда

14 – 17.45

Специализиран превод

 

гл.ас. д-р Нели Пейчева

Славистичен комплекс -  301

13/11/2014

четвъртък

8-11.45

Анализ на дискурса

 

проф. д-р Марийка Димитрова

Славистичен комплекс -  301

13/11/2014

четвъртък

14 – 17.45

Специализиран превод

 

гл.ас. д-р Нели Пейчева

Славистичен комплекс -  301

Дата

Час

Дисциплина

Преподавател

Зала

14/11/2014

петък

8-11.45

Превод на търговска кореспонденция и документи

гл.ас. Марияна Манева

7. аудитория

14/11/2014

петък

14 – 17.45

Превод и медиен дискурс

гл.ас. д-р Рада Василева

7. аудитория

15/11/2014

събота

8-11.45

Устен превод

 

гл.ас. Калина Щерева

313

15/11/2014

събота

14 – 17.45

Анализ на дискурса

 

проф. д-р Марийка Димитрова

313

16/11/2014

неделя

8-16

Проблеми на специализирания превод

доц. д-р Людмила Иванова

313

           

 

 

 

ТРАНСЛАТОЛОГИЯ С НЕМСКИ ЕЗИК  1. КУРС ДН  РО/ЗО(1. сем) – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2014/2015

ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА – ЧАСТ 1

 

 

Дата

Час

Дисциплина

Преподавател

Зала

08/11/2014

събота

8,00 – 16,00

Граматика на немския език

доц. д-р Таня Рачева

543

09/11/2014

неделя

8,00– 16,00

Граматика на немския език

доц. д-р Таня Рачева

543

           

 

 График на учебните занятия - Зимен семестър 2014/2015- френски език


Дата

Час

Бр. часове

л/у

Дисциплина

Зала

04.10.2014

9.30-13.45

Проблеми на превода на художествен текст

Доц. д-р Красимир Петров

548

05.11.2014

9.00-12.30

Гл.ас. Маринела Петрова

Транскрипция и транслатерация

548

05.11.2014

13.00-16.30

Гл.ас. Маринела Петрова

Превод на търговска кореспонденция и документи

548

06.11.2014

 

8.00 – 10.45

 

15л

Съвременни теории на превода

Доц. д-р Людмила Иванова

7 ауд.

06.11.2014

11.00 -12.15

-

Съвременни теории на превода

Доц. д-р Людмила Иванова

5 ауд

07.11.2014

8.00 – 12.15

-

Съвременни теории на превода

Доц. д-р Людмила Иванова

7 ауд.

07.11.2014

14.30-16.30

Проблеми на превода на художествен текст

Проф. дфн. П. Христов

314

08.11.2014

8.00 – 12.15

-

Съвременни теории на превода

Доц. д-р Людмила Иванова

7 ауд.

08.11.2014

13.00- 17.00

Устен превод (консекутивен и симултанен)

 Ас. Мария Ганчева

415

09. 11.2014

9.00-12.00

 

Устен превод (консекутивен и симултанен)

 Ас. Мария Ганчева

415

09.11.2014

 

12.30-15.15

 

Икономика и туризъм/ Право , администрация и политика - ас. М. Ганчева

323

10.11.2014

 

9.00-13.30

 

 

Икономика и туризъм/ Право , администрация и политика - ас. М. Ганчева

548

График на учебните занятия - Зимен семестър 2012/2013

График на занятията – Зимен семестър 2012-2013 г., I цикъл

Общи лекции за четирите езика:

 

3.11.

8.00-12.00

Съвременни теории на превода

Доц. д-р Л. Иванова

3 ауд.

4.11.

8.00-12.00

Съвременни теории на превода

Доц. д-р Л. Иванова

3 ауд.

7.11.

15.30-18.45

Проблеми на превода на худ. текст /поезия/

Проф. дфн П. Христов

6 ауд.

9.11

8.00-12.00

Съвременни теории на превода

Доц. д-р Людмила Иванова

4 ауд.

 

 

 

 

 

 

 

График на занятията

Зимен семестър, 2012-2013 г., I цикъл

Немски език

2.11.

8.00-12.00

Анализ на дискурса

Доц. д-р М. Димитрова

543 каб.

2.11.

14.00 – 18.00

Информационни технологии и превод

Ас. Н. Попов

301 с.

3.11.

8.00-12.00

Съвременни теории на превода

Доц. д-р Л. Иванова

3 ауд.

3.11.

13.30 – 17.45

Спец. Превод 1

Гл.ас. д-р Нели Пейчева

318 с.

4.11.

8.00-12.00

Съвременни теории на превода

Доц. д-р Л. Иванова

3 ауд.

4.11.

13.30 – 17.45

Превод на документи

Гл.ас. М. Манева

318 с.

5.11.

8.00-12.00

Превод и медиен дискурс

Доц. д- Л. Иванова

12 ауд.

5.11.

14.00-18.00

Превод на документи

Гл.ас. М. Манева

12 ауд.

6.11.

8.00-12.00

Проблеми на превода на худ. Текст

Доц. д- Н. Бурнева

545 каб.

6.11.

13.30 – 17.45

Превод и медиен дискурс

Доц. д- Л. Иванова

543 каб.

7.11.

8.00-12.00

Проблеми на превода на художествен текст

Доц. д-р Н. Бурнева

545 каб.

7.11.

15.30-18.45

Проблеми на превода на худ. текст /поезия/

Проф. дфн П. Христов

6 ауд.

8.11.

8.00-12.00

Анализ на дискурса

Доц. д-р М. Димитрова

543 каб.

8.11.

13.30 – 17.45

Спец. Превод

Гл.ас. д-р Н. Пейчева

543 каб.

9.11

8.00-12.00

Съвременни теории на превода

Доц. д-р Людмила Иванова

4 ауд.

9.11.

13.30 – 17.45

Анализ на дискурса

Доц. д- М. Димитрова

318 с.

10.11.

8.00-12.00

ИТ

Ас. Н. Попов

301 с.

10.11.

13.30 – 17.45

Превод на документи

Гл.ас. М. Манева

318 с.

11.11.

8.00-12.00

ИТ

Ас. Н. Попов

301 с

11.11.

13.30 – 17.45

Спец. Превод

Гл.ас. д-р Н. Пейчева

318 с.

 

втори цикъл, декември 2012 г.

8.12.

13.30 – 17

Информационни технологии и превод

Ас. Н. Попов

301 с.

9.12

неделя

8 - 17

Информационни технологии и превод

Ас. Н. Попов

301 с.

10.12.

понеделник

8 – 12

 

Устен превод

Гл.ас. Женя Колева

8-11- в 507 с.

11-12- в 543каб.

10.12.

13.30 -17

Проблеми на специализирания певод

Доц. д-р Л. Иванова

5 ауд.

11.12.

вторник

8 – 12

Устен превод

Гл.ас. Калина Щерева

543 каб.

11.12

13.30 -17

Превод и медиен дискурс

Доц. д- Л. Иванова

543 каб.

12.12

сряда

8 - 14

Превод и култура

Доц. д-р Людмила Костова

Център по британистика и ирландистика

13.12.

четвъртък

8 - 17

Превод и култура

Доц. д-р Людмила Костова

Център по британистика и ирландистика

14.12.

петък

8 - 12

Устен превод

Гл.ас. Ж. Колева

11 ауд.

14.12.

13.30 - 17

Проблеми на спец. Превод

Доц. д-р Людмила Иванова

11 ауд

15.12.

Събота

8- 12

Устен превод

Гл.ас. Ж. Колева

507 сем.

15.12.

13.30 - 17

Проблеми на специализирания превод

Доц. д-р Л. Иванова

507 сем.

16.12.

неделя

8.30 – 10.30

Съвременни теории на превода /тест

Доц. д-р Л. Иванова

4 ауд.

16.12.

11 - 17

Спец. Превод 1

Гл.ас. д-р Н. Пейчева

507 сем.

 

Френски език

Дата

Час

Дисциплина

Зала

2.11

8.30-15.30

Превод на научно-технически текст- ас. Мария Ганчева

426, ФЦ

3.11.

8.00-12.00

 

13.00-17.15

Съвременни теории на превода

Доц. д-р Людмила Иванова

 Превод на обществено политически текстове-ас. Мария Ганчева

4 ауд.

 

546

4.11.

8.00-12.00

 

13.00-15.00

Съвременни теории на превода

Доц. д-р Людмила Иванова

Превод на обществено политически текстове ас. Мария Ганчева

4 ауд.

 

546

5.10

14.00-18.15

Превод на търговска кореспонденция и докуменети - Гл.ас. Маринела Петрова

546

6.10

9.30-13.45

Специализиран превод -икономика и туризъм- Гл.ас. Маринела Петрова

546

7.10

15.30-18.45

Проблеми на превода на художествен текст

Проф. дфн. П. Христов

6 ауд.

8.11

11.00-15.00

Гл.ас. Маринела Петрова

Специализиран превод-икономика и туризъм

ФЦ

9.11

8.00-12.00

Съвременни теории на превода

Доц. д-р Людмила Иванова

4 ауд.

 

9.11

12.30 -18.15

Устен превод /консекутивен и симултанен/- ас. Мария Ганчева

415

10.11

8.30-12.30

Проблеми на превода на художествен текст/Преводът като източник на културен обмен

Доц. д-р Красимир Петров

548

 

м. декември 2012 г.

 

 

Дата

Час

Зала

Дисциплина

преподавател

11.12.12

вторник

8,00-12,15

546

Проблеми на специализирания превод

Доц. д-р Людмила Илиева

13.00-14.00

548

Изпит - Проблеми на превода на художествен текст

Проф. дфн Паисий Христов

12.12.12

сряда

8,00-14,00

Център по британистика и ирландистика

Превод и култура

Доц. д-р Людмила Костова

13.12.12.

четвъртък

8,00-14,00

Център по британистика и ирландистика

Превод и култура

Доц. д-р Людмила Костова

14,30-18,00

 

14.12.12

11.00-13.45

501

Устен превод

/консекутивен и симултанен/

Ас. Мария Ганчева

14.00-17.00

415

15.12.12

събота

8,00-12,15

301 каб.

Информационни технологии

Гл. ас. д-р Боряна Братанова

13,15-17,30

16.12.12.

неделя

8,30-10,30

4 ауд.

Съвременни теории на превода - изпит

Доц.. Людмила Иванова

 

11,00-17,30

301 каб.

Информационни технологии

Гл. ас. д-р Боряна Братанова

17.12.12.

понеделник

8,00-10,45

301 каб.

Информационни технологии

Гл. ас. д-р Боряна Братанова

11.00-15.15

18.12.12

вторник

13.00-16.15

ФЦ

Лингостилистични особености на художествен текст

Доц. д-р Красимир Петров

 

Английски език

 

Дата

Час

Зала

Дисциплина

преподавател

3.11.12

събота

8,00-12,00

3 ауд.

Съвременни теории на превода

Доц. д-р Л. Иванова

14,00-17,45

319 сем.

Търговска кореспонденция

Ас. Елена Радкова

4.11.12

неделя

8,00-12,00

3 ауд.

Съвременни теории на превода

Доц. д-р Л. Иванова

14,00-17,45

319 сем.

Търговска кореспонденция

Ас. Елена Радкова

5.11.12

понеделник

8,00-11,45

525 каб.

Специализиран превод (лексика)

Гл. ас. Светлана Атанасова

14,00-17,45

5 ауд.

Търговска кореспонденция

Ас. Елена Радкова

6.11.12

вторник

8,00-11,45

525 каб.

Специализиран превод (лексика)

Гл. ас. Светлана Атанасова

14,00-17,45

525 каб.

Транскрипция и транслитерация

Доц. Анна Кършева

7.11.12

сряда

8,00-11,45

525 каб.

Специализиран превод (лексика)

Гл. ас. Светлана Атанасова

15.30-18.45

6 ауд

Проблеми на превода на худ. текст /поезия/

Проф. дфн П. Христов

8.11.12

четвъртък

8,00-11,45

525 каб.

Транскрипция и транслитерация

Доц. Анна Кършева

14,00-17,45

9.11.12

петък

8,00-12,00

4ауд.

Съвременни теории на превода

Доц. д-р Л. Иванова

14,00-17,45

501 сем.

Устен превод

Гл. ас. Лена Илиева

10.11.12

събота

8,00-12,00

501 сем.

Устен превод

Гл. ас. Лена Илиева

14,00-17,45

11.11.12.

неделя

8,00-12,00

415 сем.

Устен превод

Гл. ас. Лена Илиева

14,00-17,45

12.11.12

понеделник

8,00-12,00

200 сем.

Анализ на дискурса

Доц. Дафина Генова

14,00-17,45

13.11.12

вторник

8,00-12,00

 

200 сем.

Анализ на дискурса

Доц. Дафина Генова

14,00-17,45

Проблеми на специализирания превод

Доц. Анна Кършева

14.11.12

сряда

8,00-11,45

200 сем

 

Проблеми на специализирания превод

Доц. Анна Кършева

14,00-17,45

15.11.12

четвъртък

8,00-11,45

200 сем

Проблеми на художествения превод

Доц. Анна Кършева

14,00-17,45

16.11.12

петък

8,00-11,45

Корпус 5- 408 сем.

Специализиран превод (превод)

Гл. ас. Маргарита Ангелова

14,00-17,45

17.11.12

събота

8,00-11,45

Корпус 5- 408 сем.

Специализиран превод (превод)

Гл. ас. Маргарита Ангелова

 

Английски и втори чужд език

Дата

Час

Зала

Дисциплина

преподавател

3.11.12

събота

8,00-12,00

3 ауд.

Съвременни теории на превода

Доц. д-р Л. Иванова

4.11.12

неделя

8,00-12,00

3 ауд.

Съвременни теории на превода

Доц. д-р Л. Иванова

5.11.12

понеделник

8,00-11,45

525 каб.

Специализиран превод (лексика)

Гл. ас. Светлана Атанасова

6.11.12

вторник

8,00-11,45

525 каб.

Специализиран превод (лексика)

Гл. ас. Светлана Атанасова

7.11.12

сряда

8,00-11,45

525 каб.

Специализиран превод (лексика)

Гл. ас. Светлана Атанасова

9.11.12

петък

8,00-12,00

4ауд.

Съвременни теории на превода

Доц. д-р Л. Иванова

12.11.12

понеделник

8,00-12,00

200 сем.

Анализ на дискурса

Доц. Дафина Генова

14,00-17,45

13.11.12

вторник

8,00-12,00

 

200 сем.

Анализ на дискурса

Доц. Дафина Генова

14,00-17,45

Проблеми на специализирания превод

Доц. Анна Кършева

14.11.12

сряда

8,00-11,45

200 сем

 

Проблеми на специализирания превод

Доц. Анна Кършева

14,00-17,45

 

втори цикъл, м. декември 2012 г.

Дата

Час

Зала

Дисциплина

преподавател

10.12.12

понеделник

8,30-12,15

200 Б

Превод на обществено-политически текст

Гл. ас. Лена Илиева

13,15-17,30

11.12.12

вторник

8,00-12,15

200 Б

Превод на обществено-политически текст

Гл. ас. Лена Илиева

 

 

 

 

12.12.12

сряда

8,00-14,00

Център по британистика и иралндистика

Превод и култура

Доц. д-р Людмила Костова

13.12.12.

четвъртък

8,00-14,00

Център по британистика и иралндистика

Превод и култура

Доц. д-р Людмила Костова

14,30-18,00

 

 

 

 

 

 

 

 

15.12.12

събота

8,00-12,15

301 каб.

Информационни технологии

Гл. ас. д-р Боряна Братанова

13,15-17,30

16.12.12.

неделя

8,30-10,30

 

Съвременни теории на превода - изпит

Доц.. Людмила Иванова

11,00-17,30

301 каб.

Информационни технологии

Гл. ас. д-р Боряна Братанова

17.12.12.

понеделник

8,00-10,45

301 каб.

Информационни технологии

Гл. ас. д-р Боряна Братанова

 

 Руски език и английски език

 

Дата

Час

Зала

Дисциплина

преподавател

3.11.12

събота

8,00-12,00

3 ауд.

Съвременни теории на превода

Доц. д-р Л. Иванова

14,00-17,30

552 каб.

Преводът като източник на културен обмен

Доц. д-р Л. Кирова

4.11.12

неделя

8,00-12,00

3 ауд.

Съвременни теории на превода

Доц. д-р Л. Иванова

14,00-17,30

552 каб.

Проблеми на художествения превод

Доц. д-р Л. Кирова

5.11.12

понеделник

8,00-11,45

525 каб.

Специализиран превод на АЕ (лексика)

Гл. ас. Св. Атанасова

14,00-17,30

551 каб.

Превод на видео и рекламни материали

Доц. д-р Л. Кирова

6.11.12

вторник

8,00-11,45

525 каб.

Специализиран превод на АЕ (лексика)

Гл. ас. Св. Атанасова

12,30—18,15

551 каб.

Специализиран превод на РЕ

Доц. В. Хънтов

7.11.12

сряда

8,00-11,45

525 каб.

Специализиран превод на АЕ (лексика)

Гл. ас. Св. Атанасова

15,30-18,45

6 ауд.

Проблеми на превода на худ текст /поезия/

Проф. дфн П. Христов

8.11.12

четвъртък

8,00-11,30

551 каб.

 

Съпоставителен речеви анализ

Проф. Цветан Йотов

11,30-12,15

Специализиран превод на РЕ

Доц. В. Хънтов

9.11.12

петък

8,00-12,00

4ауд.

Съвременни теории на превода

Доц. д-р Л. Иванова

14,00

551 каб.

Съпоставителен речеви анализ изпит

Проф. Цветан Йотов